PRZYGOTOWANIE PLIKÓW

 

 1. Materiały powinny być przygotowane w formacie PDF (zgodne z wersją 1.4 PDF).
 2. Czcionki zastosowane w projekcie należy osadzić w dokumencie PDF (zalecane) albo zamienić na krzywe.
 3. Wszystkie prace należy przygotować w kolorystyce CMYK. Należy unikać innych przestrzeni barwnych (RGB, czy Lab) Czarne teksty powinny być przygotowane tylko z jednej składowej – koloru czarnego. Dodatkowe kolory (np. pantone) należy przekonwertować na CMYK, o ile nie stanowią w druku dodatkowego koloru. Zalecane jest przygotowanie zalewek, jeśli są konieczne.
 4. Kolory dodatkowe prosimy opisać wg. wzoru PANTONE (coated, uncoated)
 5. Grafiki zastosowane w pracach powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi.
 6. Każda strona powinna posiadać minimum 3 mm spadu.
 7. W każdej pracy powinny być uwzględnione znaczniki formatowe, określające rozmiar netto projektu.
 8. Wszystkie strony pracy należy przygotować w jednakowej orientacji w układzie pionowym lub poziomym.
 9. Do prac nietypowych, nie zawierających numeracji należy dołączyć makietę.
 10. Czcionki oraz grafiki projektu należy umieszczać w odległości mnimum 5 mm od formatu publikacji netto, chyba że projekt celowo zakłada inaczej.
 11. Minimalna dopuszczalna grubość linii to 0,25 pkt.
 12. Linie wykonane w kontrze lub w więcej, niż jednym kolorze powinny mieć grubość minimum 0,75 pkt.
 13. Liczba stron publikacji szytych zeszytowo musi być podzielna przez 4.
 14. Pliki w formacie PDF mogą być dostarczone poprzez serwer FTP, pocztę elektroniczną albo na popularnych nośnikach danych cyfrowych (CD-ROM, DVD, Flash USB)

Pin It on Pinterest